2018-12-11

Интернетийн үйлчилгээ

  • Интернет үйлчилгээ
  • 2017-11-06
  • Баасанням
  • 431

Бүх багш нар болон оюутнууд интернетээс мэдээлэл хайх, мэдээлэл олж авах, мэдлэгээ дээшлүүлэх нөхцөл бололцоо бүрдсэн.

                Бүх багш нар болон оюутнууд интернетээс мэдээлэл хайх, мэдээлэл олж авах, мэдлэгээ дээшлүүлэх нөхцөл бололцоо бүрдсэн.
       Тус сургууль Railcom-оос шилэн кабелиар Интернетийн үйлчилгээ авдаг. VLAN -аар Хичээлийн 1, 2 дугаар байр, санхүү, Оюутны дотуур байр, 203 дугаар кабинет -д хувааж ашигладаг. Утасгүй интернетийн үйлчилгээ WiFi номын сан, хичээлийн 2-р байрны №230, хичээлийн 1-р байрны №205, подвал, оюутны дотуур байрны 3, 4 давхарт тус тус байрлуулсан болно.
        Мөн сургууль дээр MOBICOM -ын WICOM төсөл хэрэгжин WiFi Access Point Ruckus-JF7372 утасгүй интернетийн төхөөрөмжийг дотуур байрны 1-4 давхар, хичээлийн 1-р байрны давхар бүрт 2 ш, хичээлийн 2-р байрны 1-4 давхарт 1 ш тус тус суурилуулан, байнгын хяналт тавин ажиллаж байна. Ингэснээр өндөр хурдтай, утасгүй интернетээр оюутан, багш% ажилтнууд хангагдах нөхцөл бүрдсэн. 
Өмнөх хуудасруу буцах