2018-12-11

Үнэлгээний журам

  • Үнэлгээний журам
  • 2017-10-25
  • Баасанням
  • 501

Сурагчийн мэдлэгийг 2 үе шаттайгаар үнэлнэ.Үнэлгээний журам

Сурагчийн мэдлэгийг 2 үе шаттайгаар үнэлнэ.

Татаж авах
2017-10-25 | 0 mb

Өмнөх хуудасруу буцах