2018-12-11

Тээврийн дээд сургуульд 2017-2018 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд суралцагчдын судалгаа

  • Суралцагчийн тоо, судалгаа тайлан
  • 2017-10-25
  • Баасанням
  • 489

СУРГАЛТЫН АЛБА

 

Хөтөлбөрийн нэр

      Магистр

         Бакалавр

                    Техникч

      Нийт

        Өдөр

     Эчнээ

  1

   Төмөр замын         менежмент

            -

             186

           70

         25

        281

  2

   Зүтгүүрийн аж              ахуй

           4

             131

          58

         30

        223

  3

   Вагоны аж ахуй

           8

             120

          76

         31

        235

  4

   Зам, замын аж              ахуй

           -

             116

          53

        25

        194

  5

    Төмөр замын   машин механизм

           6

              87

          27

        24

        144

  6

   Автоматик       телемеханик ба      холбоо

            -

            122

         27

        15

        164

  7

     Цахилгаан               хангамж

            -

              79

         28

         20

        127

  8

    Авто замын              зохион           байгуулалт

            -

             24

            -

           -

         24

  9

Авто аж ахуй, авто ашиглалт

            -

             21

            -

           -

          21

 10

Нисэхийн техник, механик

            -

            10

            - 

           -

          10

 

       Бүгд

 

          18

            896

          339

         170

        1423
Өмнөх хуудасруу буцах