2017-09-25

Тээврийн дээд сургуулийн сургалт, хүмүүжлийн ажлын нэгдсэн график

  • Хөгжлийн бодлого
  • 2017-08-28
  • Баасанням
  • 101

/2016-2017 оны хичээлийн жилийн хаврын улирал/

2017 оны 02 дугаар сарын 02-03     /пүрэв-баасан,  0 дугаар долоо хоног/
•    Хичээл хөтөлбөр, хуваарийн дагуу явагдах
•    “Хоцрогдолгүй тэнхим, анги, хамт олон” нэг сарын аяныг эхлүүлэх

2017    оны 02 дугаар сарын 06-10          /даваа-баасан,  1 дүгээр  долоо хоног/
•    Хичээл хөтөлбөр, хуваарийн дагуу явагдах
2017 оны 02 дугаар сарын 13-17     /даваа-баасан,  2 дугаар долоо хоног/
•    Хичээл хөтөлбөр, хуваарийн дагуу явагдах
•    Дахин шалгалтын давтлага эхлэх
•    Хайрын баярын өдрийг тохиолдуулан “Хайрын сэдэвт шүлгийн уралдаан” зохион байгуулах
•    Элэгний В, С вирусны талаар  танилцуулах сургалт явуулах

2017 оны 02 дугаар сарын 20-24      /даваа-баасан,   3 дугаар  долоо хоног/
•    Хичээл хөтөлбөр, хуваарийн дагуу явагдах
•    Дахин шалгалтын  давтлага  үргэлжлэх
•    Сургуулийн спортын наадмыг сагс, гар бөмбөг, теннис, шатрын төрлөөр зохиох

2017 оны 02 дугаар сарын 27-03 дугаар сарын 03  /даваа-баасан,  4 дүгээр долоо хоног/
•    Хичээл хөтөлбөр, хуваарийн дагуу явагдах
•    Дахин шалгалтын  давтлага  үргэлжлэх
•    ДБ тайланг БСШУСЯ-нд хүргэх 
2017 оны 03 дугаар сарын 06-10      /даваа-баасан,  5 дугаар долоо хоног/
•    Хичээл хөтөлбөр, хуваарийн дагуу явагдах
•    Дахин шалгалтын  давтлага  үргэлжлэх
•    Техникчийн 1 дүгээр анги, бакалаврын 4 дүгээр ангийн сорил эхлэх
•    Оюутнуудын дунд “Дээлтэй монгол” өдөрлөг зохион байгуулах

2017 оны 03 дугаар сарын 13-17        /даваа-баасан,  6 дугаар долоо хоног/
•    Хичээл хөтөлбөр, хуваарийн дагуу явагдах
•    Дахин шалгалт  хуваарийн дагуу явагдаж  дуусах
•    Техникчийн 1 дүгээр анги, бакалаврын 4 дүгээр ангийн сорил  үргэлжлэх
•    Урд замд дадлага эргэх, дунд сургууль төгсөгчдөөс  их дээд сургуульд элсэх талаар судалгаа авах, нэгтгэх, дүгнэх
•    ТМБ 1а, 2а тайлан өгөх
•    Сургалтын төлбөрийн үлдэгдлийн авлага барагдуулах
•    ОХУ-ын ИРГУПС-ийн  проректор  сургууль дээр зочлох
•    “Монито+Хайрын зууч”  цэнгээнт тоглоом   явуулах
•    Үндэсний бөхийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах
2017 оны 03 дугаар сарын 20-24      /даваа-баасан,  7 дугаар долоо хоног/
•    Хичээл хөтөлбөр, хуваарийн дагуу явагдах
•    Бакалавр, техникчийн сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх болон Unimis системийг нэвтрүүлэх   бэлтгэл ажлыг эхлүүлэх
•    Дахин шалгалтыг нэгтгэж, үр дүнг тооцох
•    Сургалтын төлбөрийн үлдэгдлийг нягталж, тушаал гаргах
•    Төгсөх ангийн оюутнуудад мэргэжлийн албадын тэргүүлэх инженер, техникийн ажилтнуудаар  лекц уншуулах, туршлага судлуулах 
•    Төгсөх ангийн оюутны   тоог нягталж, БСШУСЯ  болон  ХНХЯ-нд  дипломын  захиалга өгөх
•    Эссэ бичлэгийн уралдаан дүгнэж, Бээжин хотод дадлага хийх 10 оюутны нэр тодруулах
2017 оны 03 дугаар сарын 27-31     /даваа-баасан,  8 дугаар  долоо хоног/
•    Хичээл хөтөлбөр, хуваарийн дагуу явагдах
•    Бакалавр, техникчийн сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх болон Unimis систем нэвтрүүлэх  бэлтгэл ажлыг  үргэлжлүүлэх
•    Техникчийн 1 дүгээр анги, бакалаврын 4 дүгээр ангийн улирлын шалгалт эхлэх
•    Бакалаврын 1-3 дугаар ангийн сорил эхлэх
•    Бакалаврын 4 дүгээр ангийн хичээлийн өртэй оюутнуудын тушаал  гаргах
•    БНХАУ-ын Бугат хотын Төмөр замын коллежийн удирдлагууд сургуультай танилцах
•    “Сайн үйлсийн аян”-ыг “Алмазан ном ТББ-тай хамтарч зохиох
•    “Архи, тамхины хор, хөнөөл” эрүүл мэдийн хичээл зохион байгуулах
•    Шатрын тэмцээн зохион байгуулах 
•    “Ажил олгогч-Төгсөгчдийн уулзалт-2017”-ыг  Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвтэй хамтран зохион байгуулах

2017 оны 04 дүгээр  сарын 03-07      /даваа-баасан,  9 дүгээр  долоо хоног/
•    Хичээл хөтөлбөр, хуваарийн дагуу явагдах
•    Бакалавр, техникчийн сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх болон Unimis систем нэвтрүүлэх  бэлтгэл ажлыг  үргэлжлүүлэх
•    Техникчийн 1 дүгээр анги, бакалаврын 4 дүгээр ангийн улирлын шалгалт  үргэлжлэх
•    Техникчийн 1 дүгээр анги, бакалаврын 4 дүгээр ангийн оюутнуудын сургалтын төлбөр, хичээлийн дүнг хянаж,  Замын даргын тушаалд оруулах оюутны нэрсийг дадлагын багшид урьдчилсан байдлаар өгөх
•    Бакалаврын 1-3 дугаар ангийн сорил үргэлжлэх
•    БНСУ-ын “Донг-Яанг их сургууль, Мокпо далайн тээврийн их сургууль дээр ажиллах
•    Механикийн хичээлээр “Монгол инженер-2017” улсын олимпиадын бэлтгэл 
•    Номын сан уртасгасан цагаар ажиллах
•    Магистр, бакалавр, техникчийн сургалтанд ашиглах номын жагсаалтыг дуусгах
•    Төгсөх ангийн оюутнууд хөдөлмөрийн харилцаанд оролцох нь /ТЗ-дын ҮЭ-ийн Холбоо зохион байгуулах/
2017 оны 04 дүгээр  сарын 10-14      /даваа-баасан,  10 дугаар  долоо хоног/
•    Хичээл хөтөлбөр, хуваарийн дагуу явагдах
•    Бакалавр, техникчийн сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх болон Unimis систем нэвтрүүлэх  бэлтгэл ажлыг  үргэлжлүүлэх
•    Техникчийн 1 дүгээр анги, бакалаврын 4 дүгээр ангийн улирлын шалгалт  дуусгах
•    Техникчийн 1 дүгээр анги, бакалаврын 4 дүгээр ангиийн оюутнуудад ХАБЭА-н зааварчилгаа өгч, дадлага хийх газруудад хүргэх
•    Бакалаврын 1-3 дугаар ангийн дахин шалгалт авах
•    Магистрын  ангийн  улирлын  шалгалт эхлэх
•    “Дэлхийн номын өдөр”-ийг тохиолдуулан номын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах
•    “ЦХО-г хэн сайн мэдэх вэ” мэдлэг сорих тэмцээн зохион байгуулах
•    Дулаан  техникийн хичээлийн “Алтан хонх”  мэдлэг сорих тэмцээнийг   бакалаврын 2 дугаар ангиудын дунд зохион байгуулах
•    Номын сан уртасгасан цагаар ажиллах
•    Механикийн хичээлээр “Монгол инженер-2017” улсын олимпиадын бэлтгэл 
•    “Зөв зохистой хооллолт” эрүүл мэндийн хичээл зохион байгуулах
2017 оны 04 дүгээр  сарын 17-21      /даваа-баасан,  11 дүгээр  долоо хоног/
•    Хичээл хөтөлбөр, хуваарийн дагуу явагдах
•    Бакалавр, техникчийн сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх болон Unimis систем нэвтрүүлэх  бэлтгэл ажлыг  үргэлжлүүлэх
•    Уламжлалт ЭШОПБХ зохион байгуулах
•    Магистрантуудын судалгааны ажлыг хэлэлцэх их семинари зохион байгуулах
•    Механикийн хичээлээр “Монгол инженер-2017” улсын олимпиадын бэлтгэл 

2017 оны 04 дүгээр  сарын  24-28      /даваа-баасан,  12 дугаар долоо хоног/
•    Хичээл хөтөлбөр, хуваарийн дагуу явагдах
•    Бакалавр, техникчийн сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх болон Unimis систем нэвтрүүлэх  бэлтгэл ажлыг  дуусгах
•    Техникчийн эчнээ сургалтанд суралцагчдыг дуудах цахилгаан төлөвлөх
•    Сургуулийн удирдлагууд Москва хотын ЗХИС  дээр ажиллах
•    Номын сан уртасгасан цагаар ажиллах

2017 оны 05  дугаар  сарын 01-05      /даваа-баасан,  13 дугаар  долоо хоног/
•    Хичээл  хөтөлбөр, хуваарийн дагуу явагдах
•    ЭТЭ-2, ДТЭ-2, ТТЭ-2, ВТЭ-2, ПТЭ-2 ангиудын улирлын шалгалт авах
•    Номын сан уртасгасан цагаар ажиллах
•    “Гэр бүл төлөвлөлт” сэдвээр эрүүл мэндийн хичээл зохион байгуулах
•    Сургуулийн хөл бөмбөгийн тэмцээнийг  оюутнуудын дунд зохион байгуулах

2017 оны 05  дугаар  сарын 08-12      /даваа-баасан,  14 дүгээр долоо хоног/
•    Хичээл хөтөлбөр, хуваарийн дагуу явагдах
•    Бакалаврын 4 дүгээр ангийн диплом бичилтийн урьдчилсан  2 дугаар  үзлэг /60 хувь/
•    ЭТЭ-2 анги хичээллэх
•    ДТЭ-2, ТТЭ-2, ВТЭ-2, ПТЭ-2 ангиудын улирлын шалгалт, давтлага явагдах
•    Номын сан уртасгасан цагаар ажиллах
 
2017 оны 05  дугаар  сарын 15-19      /даваа-баасан,  15  дугаар долоо хоног/
•    Хичээл хөтөлбөр, хуваарийн дагуу явагдах
•    ЭТЭ-2 анги хичээллэх
•    ДТЭ-2, ТТЭ-2, ВТЭ-2, ПТЭ-2 ангиудын улсын шалгалт эхлэх
•    Номын сан уртасгасан цагаар ажиллах

2017 оны 05  дугаар  сарын 22-26     /даваа-баасан,  16  дугаар долоо хоног/
•    ЭТЭ-2 анги хичээллэх
•    Техникчийн 1-2 дугаар анги, бакалаврын 4 дүгээр ангийн  дадлагын тайлан хамгаалалт явагдах
•    Бакалаврын 4 дүгээр ангийн диплом бичилтийн урьдчилсан  3 дугаар  үзлэг /90 хувь/
•    Бакалаврын 1-3 дугаар ангийн улирлын шалгалт явагдах
•    Техникчийн 2 дугаар анги, бакалаврын 4 дүгээр ангийн дүнг нягталж, тулгаж  хянах
•    Багш нарын цагийн тооцоо хийх
•    Номын сан уртасгасан цагаар ажиллах

2017 оны 05  дугаар  сарын 29-06 дугаар сарын 02  /даваа-баасан/
•    Бакалаврын 1-3 дугаар ангийн улсын шалгалт  явагдах
•    Бакалаврын 4 дүгээр ангийн дипломын урьдчилсан хамгааалт /100 хувь/
•    Техникчийн 2 дугаар анги, бакалаврын 4 дүгээр ангийн  давтлага эхлэх
•    Багш нарын цагийн тооцоо хийх
•    Номын сан уртасгасан цагаар ажиллах

2017 оны 06  дугаар  сарын 05-09  /даваа-баасан/
•    Бакалаврын 1-3 дугаар ангийн улирлын шалгалт дуусах
•    Бакалаврын 4 дүгээр ангийн диплом хамгаалалт, бакалаврын 4 дүгээр анги, техникчийн 2 дугаар ангийн улсын шалгалт явагдах
•    Номын сан уртасгасан цагаар ажиллах

2017 оны 06  дугаар  сарын 12-16  /даваа-баасан/
•    Төгсөлтийн арга хэмжээ зохион байгуулах
•    Дипломын шивэлт, хэвлэлт

2017 оны 06  дугаар  сарын 19-23  /даваа-баасан/
•    ДБ-4, ДБ-15 тайланг БСШУСЯ-нд  хүргэх
•    ТМБ-10, 10а тайланг ХНХЯ-нд хүргэх
2017 оны 06  дугаар  сарын  26-30 /даваа-баасан/
•    2017-2018 оны  хичээлийн жилийн  элсэлтийн бүртгэл

2017 оны 06  дугаар  сарын  26-30 /даваа-баасан/
•    2017-2018 оны хичээлийн жилийн  элсэгчдэд томилолт олгох

                   Боловсруулсан:

СЭШИ эрхэлсэн  дэд захирал            В.Сэлэнгэ

Сургалтын менежер                     Т.Алтанцэцэг