2018-01-17

Оюутан солилцоо

  • Гадаад хамтын ажиллагаа
  • 2017-09-12
  • Баасанням
  • 92

БНСУ-ын Сансар судлал, нисэхийн их сургууль

     Тээврийн дээд сургууль нь оюутан солилцооны чиглэлээр БНСУ-ын Сансар судлал, нисэхийн их сургуультай харилцан ойлголцлын санамж бичгийг байгуулав. /2016 оны 01 сард/