2019-02-20

Эшлэл, зүүлтийг хэрхэн бичих вэ?

  • Эрдэм шинжилгээний мэдээлэл
  • 2019-01-17
  • Баасанням
  • 64

Судалгааны ажлын явцад мэдээллийг олон эх сурвалжаас олж авч тэдгээрийг харьцуулж, үнэлэх зайлшгүй шаардлагатай тулгардаг. Нөгөө талаас судалгааны ажил нь дан ганц судлаачийн үзэл бодол, ололтоор бүтээгдэх нь хангалттай бус юм.
Өмнөх хуудасруу буцах