2019-03-26

Сонгон шалгаруулалтад урьж байна.

  • Зар мэдээ
  • 2018-12-21
  • Баасанням
  • 231

ТЗДС үндсэн багшийн орон тоон дээр "Цахилгаан техник, термодинамикийн багш" сонгон шалгаруулж авна.
Өмнөх хуудасруу буцах