2019-01-21

Журам шинэчлэх тухай

  • Номын сан
  • 2018-10-23
  • Баасанням
  • 152

Төмөр замын дээд сургуулийн номын сангийн үйлчилгээний журмыг нэгдүгээр хавсралтаар, ном, сурах бичиг, гарын авлагыг гэрээр олгох хугацааг хоёрдугаар хавсралтаар, ажиллах цагийн хуваарийг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсан болно.хавсралт 6

хавсралт 6

Татаж авах
2018-10-23 | 0 mb

хавсралт 5

хавсралт 5

Татаж авах
2018-10-23 | 0 mb

хавсралт 4

хавсралт 4

Татаж авах
2018-10-23 | 0 mb

хавсралт 3

хавсралт 3

Татаж авах
2018-10-23 | 0 mb

хавсралт 2

хавсралт 2

Татаж авах
2018-10-23 | 0 mb

Өмнөх хуудасруу буцах