2019-03-26

ТЗДС-ийн эчнээ сургалтын элсэлтийн журам

  • Бакалавр
  • 2018-10-16
  • Баасанням
  • 332

ТЗДС-ийн бакалаврын 2018-2019 оны хичээлийн жилийн эчнээ сургалтын элсэлтийн шалгалт 2018 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр УБТЗ-ын даргын 2018 оны 10 сарын 15-ны өдрийн А-471 тоот "Элсэлтийн журам батлах тухай" тушаалын дагуу зохион байгуулагдана.
Өмнөх хуудасруу буцах