2019-02-20

''Төмөр замын дээд сургууль-65 жил'' Эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн бага хурлын удирдамж

  • Зар мэдээ
  • 2018-08-30
  • Баасанням
  • 427

Төмөр замын дээд сургуулийн 65-н жилийн ойн хүрээнд Эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн бага хурал зохион байгуулагдана.
Өмнөх хуудасруу буцах