2019-02-20

ТДС-ийн захирал Ж.Пүрэвсүрэн багш нарын хамт ''Оюутны отряд-2018''-ын ажил байдалтай танилцлаа.

  • Зар мэдээ
  • 2018-06-21
  • Баасанням
  • 2861

ТДС-ийн захирал Ж.Пүрэвсүрэн, багш Л.Бямбасүрэн, Х.Пүрэвсүрэн, Д.Энхжрагал нарын хамт ПЧ-2, ПЧ-3, ТЧ-2, ВЧД-2 т ажиллаж байгаа Жигүүр-1, 2,3,4-р хэсгийн оюутнуудтай уулзаж, ажил байдалтай нь танилцлаа.
Өмнөх хуудасруу буцах