2019-01-21

Техникчийн сургалт

 • Техникийн боловсрол
 • 2018-04-26
 • Баасанням
 • 475

Элсэлт авч буй анги, мэргэжил

 1. Төмөр замын ашиглалтын техникч
 2. Вагоны техникч, механикч
 3. Замын техникч
 4. ТЗ-н машин механизмын техникч, механикч
 5. ТЗ-н цахилгаан хангамжийн техникч
 6. Илчит тэрэгний техникч, механикч
 7. Дохиолол төвлөрүүлэлт хориглолтын техникч  механикч

Суралцах хугацаа 1.5-2 жил
Өмнөх хуудасруу буцах