2019-03-26

Хамтын ажиллагаа

  • Шинэ мэдээ
  • 2018-03-26
  • Баасанням
  • 371

Эрхүү хотын Зам харилцааны улсын их сургуулийн "Замын аж ахуй"-н факультетын декан, техникийн ухааны доктор, доцент Е.В.Филатов болон "Вагоны аж ахуй" -н тэнхимийн профессор, техникийн ухааны доктор Л.Б.Цвик нар Тээврийн дээд сургуульд ажиллаж байна.

Тээврийн дээд сургууль болон Эрхүү хотын зам харилцааны улсын их сургуулийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 2018 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 31-ний өдрүүдэд Эрхүү хотын Зам харилцааны улсын их сургуулийн "Замын аж ахуй"-н факультетын декан, техникийн ухааны доктор, доцент Е.В.Филатов болон "Вагоны аж ахуй" -н тэнхимийн профессор, техникийн ухааны доктор Л.Б.Цвик нар Тээврийн дээд сургуулийн багш, оюутнуудад хичээл зааж, сургалт зохион байгуулан туршлага солилцохоор ирэн ажиллаж байна.

 

 
Өмнөх хуудасруу буцах