2019-01-21

Б, В цагийн тооцоо

  • Багшийн ажлын үнэлгээ
  • 2017-12-27
  • Баасанням
  • 519

ТДС-ИЙН ПРОФЕССОР, БАГШ НАРЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ИННОВАЦИ, СУРГУУЛЬ, ОЛОН НИЙТЭД ҮЗҮҮЛЭХ АЖЛЫН КРЕДИТИЙН ТООЦООНЫ ХУУДАС

                                                                                                                 БАТЛАВ. ЗАХИРАЛ                                   Ж.ПҮРЭВСҮРЭН
                                                                                                                                                                          2017 оны 12 сарын 19
“ТДС-ИЙН ПРОФЕССОР, БАГШ НАРЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ИННОВАЦИ, СУРГУУЛЬ, ОЛОН НИЙТЭД ҮЗҮҮЛЭХ АЖЛЫН                                                                                 КРЕДИТИЙН ТООЦООНЫ ХУУДАС”
                                                                                                                         201....-201....  оны хичээлийн жилийн ...... улирал

Багшийн код:

 

 

Салбар, тэнхимийн нэр:

 

Овог нэр:

 

Албан тушаал:

 

 

 

Боловсролын цол, зэрэг:

 

 1. Эрдэм шинжилгээ, инновацийн “Б” цагийн кредитийг тооцох
 Файлын эхийг pdf -ээр татах

Файлын эхийг pdf -ээр татах

Татаж авах
2017-12-28 | 0 mb

Файлын эхийг Word програмаар татах

Файлын эхийг Word програмаар татах

Татаж авах
2017-12-28 | 0 mb

Өмнөх хуудасруу буцах