2018-03-18

Магистрын ажил хамгаалуулах зөвлөл байгуулах тухай

  • Магистрын сургалтын төлөвлөлт
  • 2017-12-19
  • Баасанням
  • 146

ТДС-ийн Захирлын 2017-12-06 -ны өдрийн 280 дугаар тушаал