2018-01-17

МҮЭ-ийн гишүүний батлах гардууллаа.

  • Мэдээлэл
  • 2017-12-03
  • Баасанням
  • 50

МҮЭ-ийн гишүүний батлах гардууллаа.

2017 онд шинээр ажилд орсон багш, ажилтнуудад, ҮЭ-ийн байгууллагын талаар товч мэдээлэл өгч, МҮЭ-ийн гишүүний батлах гардууллаа.