2018-02-19

ТЭЭВРИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ

  • Хөтөлбөр
  • 2018-02-01
  • 74

Тээврийн дээд сургууль (цаашид ТДС гэх)-ийн бакалаврын сургалтын зорилго нь Монгол улсын дээд боловсролын тухай хуулийг үндэслэн иргэнд төрөөс дээд боловсролын талаар баримтлах бодлогод тулгуурлан боловсролын үндсэн зарчим, олон улсын жишиг хандлага,

Дэлгэрэнгүй ...

Танилцуулга