2017-10-18
lorem ipsum dolor sit Дотоод хамтын ажиллагаа
lorem ipsum dolor sit Гадаад хамтын ажиллагаа
lorem ipsum dolor sit Дотоод хамтын ажиллагаа
lorem ipsum dolor sit Түүхэн замнал

Тээврийн дээд сургуулийн захирал Ж.Пүрэвсүрэнгийн мэндчилгээ.

  • Мэндчилгээ
  • 2017-09-21
  • 529

Тээврийн дээд сургуулийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн баримт бичгийг боловсруулан, баримтлан ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

Судалгаа тайлан

  • Суралцагчийн тоо, судалгаа тайлан
  • 2017-09-20
  • 65

Бакалавраар : Төмөр замын үндсэн 7 мэргэжлээр 4 жилийн сургалт

Дэлгэрэнгүй ...

Танилцуулга