2018-11-13
lorem ipsum dolor sit Номын сан

“Хоцрогдолгүй хамт олон”, “Миний форм – Бидний бахархал – Манай сургуулийн имиж” уралдаан

  • Шинэ мэдээ
  • 2018-11-07
  • 27

Жил бүр уламжлал болон нийт ангиудын дунд зохион байгуулагддаг “Хоцрогдолгүй хамт олон”, “Миний форм – Бидний бахархал – Манай сургуулийн имиж” уралдаанууд дүгнэгдэж дүнгээ гаргалаа.

Дэлгэрэнгүй ...

Журам шинэчлэх тухай

  • Номын сан
  • 2018-10-23
  • 62

Төмөр замын дээд сургуулийн номын сангийн үйлчилгээний журмыг нэгдүгээр хавсралтаар, ном, сурах бичиг, гарын авлагыг гэрээр олгох хугацааг хоёрдугаар хавсралтаар, ажиллах цагийн хуваарийг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсан болно.

Дэлгэрэнгүй ...

Танилцуулга